Bewell Academy i samarbete med Teamkoncept Education för snabbare hälsofrämjande skolutveckling

Bewell Academy har ingått ett spännande samarbete med Teamkoncept Education som också arbetar med hälsofrämjande skolutveckling.

Bwell-metodens stadga och struktur hjälper dig att mäta och följa upp elevernas och de anställdas hälsa och livsstil när de tar fram sin egen personliga Livsstilsplan för att förbättra sin fysiska, mentala och sociala kapacitet (WHOs definition av hälsa). Teamkoncept Education fokus på inspirerande föreläsningar och seminarier skapar förutsättningar för ett ännu snabbare genomslag av skolans hälsofrämjande satsningar.

Tillsammans har vi tagit fram tre olika paketerbjudanden:

GULDPAKET 

Bwell metoden för skolor + två valfria kurser/ stödmaterial från Teamkoncept Education för pedagoger & elever. Dessutom ingår utbildning på plats (alternativt online).Länk: https://www.teamkoncepteducation.se/course/bwell-academy–teamkoncept-education-guld

SILVERPAKET 

Bwell metoden för skolor + två valfria kurser/utbildningar från Teamkoncept Education för pedagoger & elever. Länk: https://www.teamkoncepteducation.se/course/silver-bwell-academy-teamkoncept-education

BRONSPAKET

Bwell metoden för skolor + 1 valfri kurs från Teamkoncept Education för pedagoger & elever. Länk: https://www.teamkoncepteducation.se/course/brons-bwell-academy-teamkoncept-education

Läs mer om våra gemensamma erbjudanden på:

www.teamkoncepteducation.se och www.bwellacademy.com