Bewell Academy och Teamkoncept Education i samarbete för snabbare genomslag av hälsofrämjande skola

Bewell Academy har ingått ett spännande samarbete med Teamkoncept Education med lång erfarenhet av hälsofrämjande skolutveckling.

Bwell-metodens stadga och struktur hjälper er mäta och följa upp elevernas och de anställdas hälsa och livsstil när de tar fram sin egen personliga Livsstilsplan för att förbättra sin fysiska, mentala och sociala kapacitet (WHOs definition av hälsa). Teamkoncept Educations inspirerande föreläsningar och seminarier skapar förutsättningar för ett ännu snabbare genomslag av skolans hälsofrämjande satsningar.

Tillsammans har vi tagit fram tre olika paketerbjudanden:

GULDPAKET
Bwell-metoden för skolor + två valfria kurser/ stödmaterial från Teamkoncept Education för pedagoger & elever. Dessutom ingår utbildning på plats (alternativt online). Länk: https://www.teamkoncepteducation.se/course/bwell-academy–teamkoncept-education-guld

SILVERPAKET
Bwell-metoden för skolor + två valfria kurser/utbildningar från Teamkoncept Education för pedagoger & elever. Länk: https://www.teamkoncepteducation.se/course/silver-bwell-academy-teamkoncept-education

BRONSPAKET
Bwell-metoden för skolor + 1 valfri kurs från Teamkoncept Education för pedagoger & elever. Länk: https://www.teamkoncepteducation.se/course/brons-bwell-academy-teamkoncept-education

Läs mer om våra gemensamma erbjudanden på:
www.teamkoncepteducation.se och http://www.bwellacademy.com