I morgon 7 december 18-1845 får du teamsinfo om Bwells Digitala Hälsoverktyg för elever och anställda på högstadiet och gymnasiet. Ingen avgift.

Vi på BeWell Academy berättar hur du snabbt och enkelt kan hjälpa elever och anställda att ta fram sin personliga Livsstilsplan som stimulerar dem att förbättra fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor. Med personliga mål och vad som måste göras för att nå målen. En plan som var och en ansvarar för och följer upp. Enkla fystester som alla klarar av kombinerat med frågor om levnadsvanor. Särskilt viktigt ta hand om sig själv i den situation vi nu befinner oss i mitt i pandemin.

Tid: Möjlighet att ställa frågor.

Avgift: Ingen avgift. Anmäl dig direkt till acki@bwellacademy.com

Välkommen!

Bewell Academy/Acki Wästlund, 0708-280918, acki@bwellacademy.com,
Emma Maschel, emma.maschel@bwellacademy.com, Anders Knoph,anders.knoph@bwellacademy.com