Teamsinfo 30 min för folkhälsoansvariga om Bwells digitala hälsotjänst för kommunanställda i coronatid. Ingen avgift. Torsdag 28 januari kl 18-1830.

BeWell Academy berättar hur du genom att låta era anställda ta fram sin personliga Livsstilsplan med hjälp av Dwells digitala hälsotjänst, stimulerar dem att förbättra fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor. Med personliga mål och konkreta åtgärder för att nå målen. En plan som var och en ansvarar för och följer upp. Särskilt viktigt just nu att ge de anställda verktyg för att kunna ta extra väl hand om sig själva när riskerna för psykisk ohälsa ökat markant pga coronan.

Ingen avgift. Anmäl dig direkt till acki@bwellacademy.com
Om du inte kan vara med själv, så be någon i din närhet att anmäla sig!

Tid: Torsdag den 28 januari 15-1830. Möjlighet att ställa frågor efteråt!

Avgift: Ingen avgift. Anmäl dig direkt till acki@bwellacademy.com

Välkommen!

Bewell Academy/Acki Wästlund, 0708-280918, acki@bwellacademy.com,
Emma Maschel, emma.maschel@bwellacademy.com, Anders Knoph,anders.knoph@bwellacademy.com