Onlineutbildning i Bwells digitala hälsotjänst för elever och anställda på högstadiet och gymnasiet, torsdag den 19 november kl 13-16.

Lär dig snabbt och enkelt att hjälpa eleverna och de anställda att ta fram sin personliga Livsstilsplan, en plan som stimulerar dem att förbättra sin fysiska kapacitet, sin hälsa och sina levnadsvanor. En Livsstilsplan med personliga mål för vad som ska uppnås, vad som ska göras för att nå målen, och som var och en ansvarar för och följer upp. Enkla fystester av styrka, rörlighet, balans, motorik, hållning och kondition som alla klarar av, kombinerat med livsstilsfrågor. Målet är att alla ska må bra både i skolan, på fritiden och i livet.

Tid: Utbildning online torsdag den 19 november kl 13-15.

Kostnad: 950 kr per person. Faktureras i efterhand.

Efter utbildningen genomför du själv konceptet på skolan. Det ger er stadga och struktur i ert hälsofrämjande arbete och möjlighet att löpande följa upp effekterna med hjälp av överskådlig statistik.

Avgift: 950 kr per person. Faktureras i efterhand.

Välkommen med din anmälan!

Acki Wästlund,Bwell Academy, 0708-280918, acki@bwellacademy.com
Anders Knoph, lärare i Idrott och Hälsa i Torsby, 070-5940242, anders.knoph@edu.torsby.se

Anmälan