Teamsinfo för folkhälsoansvariga om Bwells digitala hälsotjänst för kommunanställda i coronatid. Ingen avgift. Håll utkik här efter ny tid!


Hej,
Alla är stressade och oroliga nu mitt i pandemin. Riskerna för psykisk ohälsa har ökat markant. Bewell Academy berättar om hur ni som arbetar med folkhälsa i kommunerna kan stimulera era anställda ta fram sin personliga plan för att förbättra fysisk kapacitet, hälsa och livsstil med hjälp av Bwells väl beprövade och vetenskapligt förankrade digitala hälsotjänst. Det är en plan som var och en själv tar ansvar för. På det sättet kan de klara av den nuvarande situationen bättre. Du kan läsa mer om det här på www.bwellacademy.com

Ingen avgift. Anmäl dig direkt till acki@bwellacademy.com
Om du inte kan vara med själv, så be någon i din närhet att anmäla sig!

Välkommen!
Kjell-Åke Lantz
Ordf Bwell Academy
www.bwellacademy.com