Onlineutbildning i Bwell-modellens digitala hälsoverktyg för elever och anställda på högstadiet och gymnasiet onsdag den 21 oktober kl 13-16.

Lär dig snabbt och enkelt att hjälpa eleverna ta fram sin personliga Livsstilsplan, en plan som stimulerar dem att förbättra sin fysiska kapacitet, sin hälsa och sina levnadsvanor. En Livsstilsplan med personliga mål för vad som ska uppnås, vad som ska göras för att nå målen, och som var och en ansvarar för och följer upp. Enkla fystester av styrka, rörlighet, balans, motorik, hållning och kondition som alla klarar av, kombinerat med livsstilsfrågor. Målet är att alla ska kunna må bra både i skolan, på fritiden och i livet.

Tid: Utbildning online onsdag den 21 oktober kl 13-15.

Kostnad: 950 kr per person. Faktureras i efterhand.

Efter utbildningen genomför ni själv Bwell-konceptet på skolan. Det ger er stadga och struktur i ert hälsofrämjande arbete och möjlighet att löpande följa upp effekterna med hjälp av överskådlig statistik.

Välkommen med din anmälan!

Acki Wästlund, Bwell Academy, 0708-280918, acki@bwellacademy.com
Anders Knoph, lärare i Idrott och Hälsa i Torsby, 070-5940242, anders.knoph@edu.torsby.se

Anmälan