Skolhälsoseminariet i Karlstad 5 maj uppskjutet till hösten pga ökad smittspridning covid.

Nya hälsovägen genom skolan till arbetslivet.

Du som är nyfiken på hur digitala hälsoverktyg och andra smarta lösningar kan stimulera ökat ansvar för hälsa och livsstil på högstadiet och gymnasiet är välkommen till Karlstad den 5 maj.
– Det blir en omväxlande och spännande dag i samverkans tecken med korta, stunsiga presentationer och mycket diskussioner i smågrupper.

Tid och plats: Karlstad Innovation Park, Karlstads Universitet, torsdag den 5 maj kl 09-16. OBS Begränsat antal platser!

Pris: Ingen avgift. Fika och lunch (12-13 ) på egen bekostnad.

Vi vänder oss till Värmland med omnejd:
– Lärare i idrott och hälsa som vill bredda sin roll hälsofrämjande.
– Elevhälsopersonal som vill utveckla hälsoarbetet tillsammans med andra.
– Skolledare som vill gå i täten för att driva på det hälsofrämjande arbetet.
– Kommunchefer som vill dyrka upp ”stuprören” i sin organisation för att stötta skolans hälsoutveckling.
– Företag, organisationer/föreningar som vill bidra till utvecklingen av en ny hälsoväg från skolan till vidare
studier och ut i arbetslivet.

Moderator: David Holm, Xplorico.

Programmet växer fram på hemsidan www.bwellacademy.com under Kurs & Event. Så här långt ser det ut så här:
– Värmlands nya folkhälsostrategiska plan ur ett ungdomsperspektiv, regionrådet Elisabeth Kihlström, Region
Värmland.
– Så stimulerar vi utvecklingen med hjälp av digitala hälsotjänster. Jenny Thalin, Innovation Manager, Compare.
– Så skapar vi en helhet kring individ, rörelse och arbetsmiljö i vår kommun. Christian Persman, kvalitetschef
Arvika kommun.
– Så får vi eleverna på Stjerneskolan i Torsby och Lillerudsgymnasiet i Vålberg att ta ansvar för sin egen
hälsa/livsstil och alla på skolan att hjälpa till. Anders Knoph och Emma Maschel, idrottslärare.
– Energibalans för ork och trivsel i skolan. Marina Sjöberg, dietist och idrottspedagog.
– Visualisering av hälso/livsstilsdata mest effektivt för att följa upp effekterna av skolans hälsosatsningar.
Mikael Hyensjö, CTO, Bewell Academy.
– Grupparbeten: Hur kan alla olika aktörer samarbeta för att nå bästa resultat? Vem gör vad?
– Avslutande diskussion: Vad har vi lärt oss under dagen? Hur vi går vidare?

Frågor och anmälan: info@bwellacademy.com

Vi ses den 5 maj!

Acki Wästlund
Grundare av Bwell-metoden (tidigare FMS).
Årets Digitala Välfärdsinnovation 2018.
acki@bwellacademy.com
0708-280 918