Bwell-metoden (tidigare FMS)

Jag är idrottslärare och beteendevetare i grunden och  har arbetat med hälsofrämjande utveckling i skola och arbetsliv sedan slutet av 90-talet. Med hjälp av mitt digitala arbetsverktyg för elever i åk 7-9 och på gymnasiet som jag byggt upp tillsammans med skolor runt om i landet, stimulerar vi eleven att ta ansvar för sin egen utveckling fysiskt, mentalt och socialt. Resultatet, en personlig Livsstilsplan som eleven själv tar ansvar för.

Ett motsvarande digitalt arbetsverktyg finns för anställda i skolor, kommuner, företag, organisationer, myndigheter och alla andra verksamheter.  Det innebär att anställda oavsett var de arbetar, ges möjlighet att ta fram sin egen Livsstilsplan som hjälper dem att må bra och utvecklas på jobbet, på fritiden och i livet.

Under 2020 gick jag in i ett strategiskt samarbete med norska företaget Xplorico AS med sikte på att skala upp verksamheten och sprida den även internationellt. Det sker i nya bolaget Bewell Academy AB med Xplorioco som delägare. Huvudkontoret finns i Karlstad men vi arbetar över hela landet och även internationellt, bla i Sydafrika. Närmast på tur står Norge. Vi har också ett forskningssamarbete med Linnéuniversitetet i Växjö.

Välkommen att kontakta mig!

Acki Wästlund

acki@bwellacademy.com, tel +46 708 280 918