Svenska Institutet FMS namnändrar till Bwell Academy

Jag är idrottslärare och beteendevetare i grunden och  har arbetat med hälsofrämjande utveckling i skola och företag sedan slutet av 90-talet. Med hjälp av mitt digitala arbetsverktyg för elever i åk 7-9 och på gymnasiet som jag byggt upp tillsammans med skolor runt om i landet, har FMS tydligt påvisat sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa, levnadsvanor och skolresultat. Det digitala verktyget stimulerar eleven att ta ansvar för sin egen utveckling fysiskt, mentalt och socialt. Resultatet, en personlig Livsstilsplan som eleven själv tar ansvar för och följer upp.

Vi erbjuder också ett motsvarande digitalt arbetsverktyg för anställda i både skolor, företag och andra organisationer.  Det innebär att anställda också ges möjlighet att ta fram sin egen Livsstilsplan som hjälper dem att må bättre på jobbet, på fritiden och i livet.

Under 2020 har jag gått in i ett samarbete med norska företaget Xplorico med sikte på att skala upp verksamheten och sprida min digitala hälsotjänst även internationellt. Det sker under nytt namn och i nya bolaget Bwell Academy AB och med Xplorioco som delägare. Huvudkontoret finns i Karlstad men vi arbetar över hela landet och även internationellt. Vi har ett forskningssamarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och med Stellenbosch University i Sydafrika.

Välkommen att kontakta mig!

Acki Wästlund

acki@bwellacademy.com, tel +46 70 280 918