Vi som är Bwell-Teamet

Acki Wästlund, VD och grundare av Bwell-metoden

Acki är beteendevetare och tidigare idrottslärare och har arbetat med hälsofrämjande utveckling i skola och arbetsliv sedan slutet av 90-talet. Hon har infört Bwell-metoden (tidigare hette det FMS) i ca 300 skolor, företag och organisationer för att stimulera unga och vuxna till större eget ansvar för fysisk, mental och social hälsa.

Acki

acki@bwellacademy.com, +46 (0)708 280 918

Lina Öqvist, coachar grupper av anställda när de genomför Bwell

Lina är utbildad hälsocoach med erfarenhet från bank och försäkring

+46 (0) 702804920

Anders Knoph, ansvarig skola, högre utbildning och idrott

Anders är idrottslärare på Stjerneskolan i Torsby och har arbetat med Bwell-metoden i flera år. Anders var en av fyra som nominerades som Årets Idrottslärare i Sverige 2021.

anders.knoph@bwellacademy.com, +46 (0)70 594 02 42

Emma Maschel, ansvarig sociala medier

Emma är idrottslärare vid Lillerudsgymnasiet i Vålberg och har arbetat med Bwell-metoden där sedan flera år.

Emma

emma.maschel@bwellacademy.com, +46 (0)73 044 85 36

Ragna Stridsberg, ansvarig för Bwell i Norrland

Ragna är idrottslärare vid Liljaskolan i Vännäs och sprider Bwell-metoden vidare i norra Sverige.

ragna.stridsberg@bwellacademy.com, +46 (0)73 153 63 60

Marina Sjöberg, medicinskt ansvarig och ansvarig för området mat/energi.

Marina

marinasjoberg@telia.com, +46 (0)70631 60 31