Hur mår du idag? Hur vill du ha ditt liv? Hur tar du dig dit? FYSISKT- MENTALT- SOCIALT

Psykisk ohälsa är vår nya folksjukdom. Låt oss hjälpas åt att vända trenden! Nya Bwell 2.0 hjälper till att minska risken för stressrelaterad ohälsa i skolan och på arbetsplatsen genom att stimulera till större eget ansvar för hälsa/välmående. 

Vi tror nämligen på att låta människor själva upptäcka vad som behövs för att kunna leva ett bra liv genom att förbättra sin fysiska, mentala och sociala förmåga (WHOs definition av hälsa). Bwell-metoden är den enda digitala hälsotjänst som tar det hälsofrämjande arbetet hela vägen till en personlig handlingsplan (Livsstilsplan) som gör detta möjligt. Du som arbetsgivare får fram övergripande statistik som gör att du kan följa utvecklingen och vidta åtgärder som stöttar genomförandet av de individuella Livsstilsplanerna.

Vi tar ett helhetsgrepp på hälsa. I skolan bidrar Bwell till att öka antal elever på högstadiet som kommer in på gymnasiet och till att de som går ut gymnasiet gör det med fullständiga betyg. I förlängningen av bättre hälsa och välmående minskar utanförskap och  riskerna för missbruk, kriminalitet och andra oönskade effekter.

På arbetsplatsen ökar teamkänslan och det blir lättare att arbeta mot gemensamma mål. I takt med minskad stress och risk för stressrelaterad ohälsa minskar kostnaderna för frånvaro och sjukskrivningar . Det handlar om mycket stora besparingar. För individen, för arbetsgivaren och för hela samhället.

Vi i Bwell-Teamet vill snabba på den här utvecklingen. Till hösten lanserar vi  tjänsten E- Balance  för den som vill förbättra sina matvanor och hitta en bra balans mellan energi in och energi ut. Inom andra viktiga livsstilsområden, som tex fysisk aktivitet och alkohol/droger, samarbetar vi med andra aktörer med egna digitala tjänster som ligger i linje med Bwell-konceptet. Vi måste bli starkare tillsammans!

Vill du testa Bwell på anställda i din verksamhet eller på dina elever i åk 7-9 och gymnasiet, välkommen att höra av dig till någon av oss i Bwell-Teamet!

Acki Wästlund, VD och grundare av Bwell-metoden (tidigare FMS)

acki@bwellacademy.com, 0708-280918

Acki

 

Acki är beteendevetare och tidigare idrottslärare och har arbetat med hälsofrämjande utveckling i skola och arbetsliv sedan slutet av 90-talet. Hon har infört Bwell/FMS i ca 300 skolor, företag och organisationer för att stimulera till större eget ansvar för fysisk, mental och social hälsa.

 

 

Marina Sjöberg, medicinskt ansvarig och ansvarig för området mat/energi.

marinasjoberg@telia.com, +46 (0)70631 60 31

Marina

 

Marina är beteendevetare och legitimerad dietist. Hon har arbetat om klinisk dietist på Karolinska sjukhuset inom idrottsnutrition/idrottsmedicin och är sedan 20 år Svensk Friidrotts förbundsdietist. Hon undervisar på Karlstads universitet, Idrottsgymnasier, Molkoms folkhögskola och utbildar landslagstränare/ledare inom idrotter såsom längd, alpint, bandy, handboll, friidrott och hästsport. Hon tar även emot kunder/patienter både privat och från företagshälsovård och sjukvård.

 

Anders Knoph, ansvarig skola, högre utbildning och idrott

anders.knoph@bwellacademy.com, +46 (0)70 594 02 42

 

Anders är idrottslärare på Stjerneskolan, idrottsgymnasiet i Torsby och har arbetat med Bwell-metoden i flera år. Anders var en av fyra som nominerades som Årets Idrottslärare i Sverige 2021. Han är också adjunkt och utbildar blivande idrottslärare i hälsa och livsstil vid Karlstads Universitet.

 

 

 

Ragna Stridsberg, ansvarig för Bwell i Norrland

ragna.stridsberg@bwellacademy.com, +46 (0)73 153 63 60

Ragna är idrottslärare vid Liljaskolan i Vännäs och sprider Bwell-metoden vidare i norra Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bwell uppgraderad till 2.0 för skola och arbetsliv

Bwell-metoden (tidigare FMS) är en vetenskapligt väl beprövad digital hälsotjänst som stimulerar elever, studenter och anställda i alla typer av verksamheter, att ta större ansvar för sin fysiska kapacitet, hälsa, livsstil och sin arbetssociala miljö. Nu har vi förenklat och gjort det hela roligare i nya 2.0.

Bwell-modellen är unik genom att den tar det hälsofrämjande arbetet hela vägen till en personlig Livsstilsplan som gör det möjligt att förbättra fysisk aktivitet, matvanor, stillasittande, relationer och allt annat som är viktigt för att kunna må bra. Konceptet bygger på WHOs definition av hälsa som ett tillstånd av fullständigt Fysiskt, Mentalt och Socialt välbefinnande.

Arbetet genomförs självständigt av den enskilde själv eller i grupper efter en inledande Bwell-utbildning. Själva arbetsverktyget är en enkel webapplikation. Alla svar och testresultat matas in i appen.I skolan erbjuds verktyget till årskurs 7-9 och till gymnasiet och för högre utbildning till universitet, högskolor och andra lärosäten. När det gäller anställda erbjuds verktyget till skolor, kommuner, företag, organisationer och myndigheter. Bewell Academy följer GDPR.

Arbetet med att ta fram en Livsstilsplan tar inte mer än ett par timmar. I skolan är coachande samtal en hörnsten men en del av arbetet kan med fördel genomföras på distans. I andra verksamheter genomförs Bwell  självständigt eller med hjälp av särskilt utbildade Bwell-Coacher.

Steg för steg går det till så här:

1. Livsstilsanalys

Först handlar det om läget idag. Var och en genomför först enkla fysiska tester av styrka, rörlighet, balans, motorik, hållning och kondition, tester som är roliga och teambildande. Detta kombineras med frågor om fysisk kapacitet, upplevd hälsa, ANDT, matvanor samt livet på i skolan/utbildningen, på arbetet och på fritiden. Frågor och tester är vetenskapligt prövade av Karolinska Institutet, KI.

2. Livsstilsmål

Nästa steg är att sätta upp några enkla men realistiska mål för ett önskvärt framtida läge.

Utifrån i steg 1 identifierade önskvärda förbättringar inom de olika livsstilsområdena sätter var och en upp några personliga mål för vad som är viktigast att uppnå när det gäller hälsa och välmående. Både i och utanför skolan/utbildningen och när det gäller arbetet.

3. Livsstilsplan

Sedan gäller det att gå från ord till handling. Livsstilsmålen utgör grunden för den personliga handlingsplanen med konkreta åtgärder som leder till att målen nås. Det är en plan som var och en själv tar ansvar för.

 4. Uppföljning

Att göra den första Bwell-planen är enkelt. Sedan gäller det att hänga i och ha koll på att man är på väg mot målen. Det kräver disciplin av den enskilde men också att arbetsgivaren följer upp att Bwell-palnerna genomförs.

Vi rekommenderar starkt att alla ges möjlighet att datera upp sina Livsstilsplaner minst två gånger per år.

En överskådlig Ppt

Bwell 2.0 ppt

 

Ett exempel

Titta nu här så ser du hur det ser ut när du genomför Bwell steg för steg. Exemplet avser Bwell för högstadiet och gymnasiet. För Arbetsliv ser några av frågorna lite annorlunda ut.

 

 

 

 

 

 

Tilläggstjänster

Här är några tilläggstjänster som ni kan ha stor nytta av. Det kan vara att ni behöver stöd internt i samband med genomförandet. Eller hjälp med att analysera den statistik ni får fram. Men det kan lika gärna vara att ni vill fördjupa er inom något område när ni sett de första resultaten av Bwell-arbetet. Efter sommaren lanserar vi  tjänsten E- Balance  för den som vill förbättra sina matvanor och hitta en bra balans mellan energi in och energi ut. Inom andra viktiga livsstilsområden, som tex fysisk aktivitet och alkohol/droger, rekommenderar vi gärna andra aktörer som utvecklat egna liknande digitala tjänster. Vi måste bli starkare tillsammans!

1. Interna Bwell-Coacher

Vår erfarenhet är att det är en stor fördel om de som genomför sina Livsstilsplaner får lite personlig support och någon som kan vara behjälplig i samband med att de gör fystesterna. Därför erbjuder vi dig att utbilda några i din organisation att bli interna Bwell-Coacher.

Anmäl intresse till info@bwellacademy.com

2. Sunda matvanor 

Att ändra sina matvanor så att de blir bestående och som man faktiskt trivs med, är svårt. Det är lättare att ta till snabba lösningar som dieter av olika slag vilket inte är hållbart i längden. Acki Wästlund och Marina Sjöberg har gemensamt tagit fram en ny tjänst, E-Balance, som ska hjälpa dig att hitta  en hälsosam balans mellan matvanor och fysisk aktivitet, dvs mellan energi in och energi ut. Den lanseras efter sommaren.

Marina

Anmäl intresse till info@bwellacademy.com

3. Fördjupad statistikanalys 

Vi har tagit fram en ny tjänst som gör att du som arbetsgivare kan analysera Bwell-resultaten i din verksamhet på ett enkelt och effektivt sätt. Det är ett verktyg som kan användas för att få fram ett bra beslutsunderlag när du funderar på vad du kan göra för att stötta de anställda när de genomför sina personliga Livsstilsplaner. Det du gör är helt enkelt att konvertera data till information för att visualisera och få nya insikter.

 

 

 

 

 

 

 

Tydliga och mätbara effekter med Bwell-statistik

Effekterna av att använda Bwell-metoden är tydliga och mätbara. Bwell bidrar till mer lust och kraft. Både unga och vuxna kan lättare ta tillvara sin fulla potential. Graden av måluppfyllelse ökar. I takt med att välmåendet ökar minskar kostnaderna för sjukfrånvaro. Det handlar om mycket stora vinster, både för individen, arbetsgivaren och samhället som helhet.

För eleverna/studenterna

Eleverna tycker att Bwell-metoden är rolig och stimulerande. De uppskattar att de får ta ansvar för sin egen utveckling när det gäller hälsa/livsstil. Ökad gemenskap och minskat utanförskap blir en effekt. De känner sig mindre stressade och får större lust för studier och lärande. De känner sig bättre förberedda för att ta nästa steg i livet oavsett om det gäller högre utbildning eller att komma ut i arbetslivet. I förlängningen av allt det här minskar risken för stressrelaterad ohälsa, missbruk, kriminalitet mm.

För de anställda

De anställda trivs bättre, blir mer motiverade och känner mer arbetsglädje när de får möjlighet att ta fram sin egen Livsstilsplan för att förbättra sin hälsa, fysiska kapacitet och sin livsstil. De mår bättre av att motionera mer, äta bättre och leva ett mera sunt liv än de kanske levt tidigare. Dessutom får de möjlighet att föreslå förbättringar av sin egen arbetssociala situation och diskutera detta med arbetsgivaren. Allt detta ökar gemenskapen och minskar utanförskapet.

För arbetsgivaren

Bwell-modellens stadga och struktur innebär att man får det verktyg som krävs för att kunna bedriva ett effektivt hälsofrämjande arbete. Stress och psykisk ohälsa minskar i takt med att människor mår bättre. De ekonomiska vinsterna är påtagliga. Överallt minskar kostnaderna för sjukskrivningar i takt med att de anställda blir mer motiverade och trivs bättre på arbetet.  För en kommun eller en region minskar kostnaderna för olika typer av bidrag. Inom skola och högre utbildning minskar trycket på elevhälsan/studenthälsan vilket också innebär stora besparingar.

Uppföljningen av resultat/effekter är enkel. Löpande Bwell-statistik som visar utvecklingen över tid av fysisk kapacitet, upplevd hälsa, matvanor, ANDT, livet på fritiden, i  skolan och på arbetet kan enkelt jämföras med er egen statistik över sjukskrivningar och ohälsotal. Det innebär att underlaget för de löpande kvalitetsuppföljningarna breddas betydligt.

Den egna organisationens attraktivitet ökar när det blir känt att man bryr sig extra om hälsa och välmående hos sina elever och eller sina anställda. Det blir en verksamhet man gärna söker sig till. Varumärket stärks.

Av stort intresse för forskningen

Bwell-databasen består av nästan 30 000 individers Livsstilsplaner, den största i Sverige i sitt slag.  Linnëuniversitetet forskar på effekterna sedan flera år och publicerar resultaten löpande i internationella vetenskapliga artiklar. Dessa publiceras löpande på hemsidan.

 

Statistisk för skolans årskurs 7-9 och gymnasiet

Statistik för anställda i företag/organisationer

Bwell-metoden hjälper dig att styra och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Bwell-modellens stadga och struktur hjälper dig att ta ett helhetsgrepp på ert samlade hälsofrämjande arbete så att ni löpande kan mäta och följa upp effekterna på hälsa, livsstil och välmående.

  • Motiverade elever och anställda med god självbild och bra självförtroende.
  • Stressfri arbetsplats utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
  • Ökad måluppfyllelse både för individen och för verksamheten.
  • Samverkan utan hindrande stuprör. i organisationen.
  • God hälsa och bra arbetssocial miljö.

Hjärnan, minnet och koncentrationen

  1. Amygdala - Balanserar vår stress
  2. Hippocampus - Hjälper oss minnas
  3. Frontalloben - Är vårt kunskapscentrum och ger oss förmåga att planera och organisera


Fysisk aktivitet och sund livsstil ökar proteinet BDNF som förbättrar samarbetet mellan amygdala, hippocampus och frontalloben.

Bwell har starkt fokus på sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans utveckling för att en elev eller anställd ska kunna nyttja sin kapacitet bättre och nå sin fulla potential!

En logisk arbetsprocess steg för steg

”Tratten”  är ett bra sätt att beskriva arbetet som eleven eller en anställd genomför steg för steg tillsammans med Bwell-utbildad personal.

Första steget är en kartläggning av nuvarande situation. Där ingår såväl fysiska tester som att svara på ett antal frågor inom olika livsstilsområden. Det kallar vi Livsstilsanalys.

Sedan sätter den enskilde upp mål (Livsstilsmål) genom att bestämma sig för VAD som är viktigast att uppnå inom en viss tid. Ett fåtal mål i taget för att kunna fokusera.

Detta leder fram till själva Livsstilsplanen som talar om HUR målen ska nås.

Därefter genomförande och uppföljning innan det är dags att göra om processen utifrån en ny Livsstilsanalys som förhoppningsvis visar att man åstadkommit de förbättringar man bestämde sig för första gången.

Ett enkelt digitalt arbetsverktyg som stimulerar god hälsa och motverkar ohälsa

För din mobiltelefon, dator, eller platta

Bwell erbjuder ett enkelt och stimulerande digitalt arbetsverktyg. Det gör arbetet med Bwell enkelt och roligt när du själv, eller med stöd av utbildad Bwell-Coach, analyserar dina levnadsvanor, sätter upp mål och tar fram din personliga Livsstilsplan för att kunna att nå målen.

Du i ledningen kan sedan följa utvecklingen med hjälp av Bwell-statistik på mer övergripande nivå, statistik som löpande kommer fram som ett resultat av Bwell-arbetet. Som enskild användare ser du direkt vad som fungerar bra i livet och vad som kan bli ännu bättre när det gäller fysisk aktivitet, hälsa och levnadsvanor. Ledningen kan jämföra med utvecklingen i den egna verksamheten och med resultat för hela Sverige.

Bewell Academy är personuppgiftsbiträde till det företag eller organisation som använder Bwell-metoden. Det innebär att vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Linnéuniversitetet publicerar internationella vetenskapliga artiklar om effekterna av Bwell-metoden

Linnéuniversitetet bedriver sedan flera år forskning för att följa upp de reella effekterna av de Livstilsplaner som tas fram av eleverna på ett antal gymnasieskolor och högstadieskolor runt om i Sverige. Resultaten presenteras  löpande här på hemsidan.

Beställ Ackis debattbok – Avstressa skolan!

Ett förbisett problem i den svenska skolan är den höga stressnivån hos både lärare och elever. Ett annat problem, som också kommit i skymundan av PISA-debatten, är den alltför svaga känslan för sammanhang som gör att många elever känner oro och förvirring.

Att förbättra elevers ork, motivation, välbefinnande och känsla av mening är en förutsättning för att inlärningen ska fungera och de reformer som nu genomförs ska få avsedd effekt.

Den här boken handlar om de ”glömda” problemen och hur vi kommer tillrätta med dem genom att lägga mer tonvikt på livsstil, fysisk hälsa och matvanor. Lyckas vi med det, kommer eleverna att prestera bättre och de anställda i skolan att må bättre.

Acki Wästlund har arbetat med utvecklingsfrågor inom skolan sedan slutet på 90-talet. Hon är i grunden beteendevetare och idrottslärare.
Beställ boken på Adlibris
Beställ boken på Bokus

Uppsatser vid olika universitet och högskolor

Några ord från våra användare

Det var bra att få tänka igenom sitt liv och kul att göra de fysiska testerna - Nelly, Ida och Kajsa på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

FMS har gjort att vi får göra bensträckare på alla lektioner för att inte sitta stilla så mycket - Daniel, Connor och Grzegorzel på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

Eleverna tycker det är spännande att få en helhetsbild av sitt liv och att det är bra att man utgår från det friska i stället för att få påtalat det som inte funkar - Ragna Stridsberg, idrottslärare Liljaskolan Vännäs

FMS-modellen har varit ovärderlig för mig och hjälpt mig att utveckla verksamheten. Alla på skolan var engagerade. Skolsköterskan fick färre spontanbesök. Vi fick också fler elever och skolan blev mer attraktiv - Lena Skuja, tidigare rektor Svaneskolan Lund

Eleverna uppskattar att man i lugn och ro sitter ner och pratar med dem om deras livsstil - Inger Karlsson, idrottslärare Luspengymnasiet Storuman

Senaste nyheter

Positivt om Bwell i senaste internationella vetenskapliga artikeln

Upper Secondary School Pupils’ Experience of a Lifestyle Plan Based on Physical Power, Mental Harmony, and Social Capacity. February 2024 Gymnasieelevers erfarenhet av en livsstilsplan baserad på fysisk kraft, mental harmoni och social förmåga / Linnéuniversitetet Fredrik Lygnegård, Marie Alricsson och Anna Hafsteinsson Östenberg. Februari 2024. Sammanfattning Deltagarna upplevde att användningen av Bwellmetoden gjorde dem […]

Liljaskolan i Vännäs fortsätter satsa på Bwell-metoden

För att bättre kunna stötta elever att leva ett friskt liv har Liljaskolan i Vännäs startat upp ett arbete med Bwell Academy. Genom deras tester för fysiskt, mentalt och socialt mående kan skolan sedan fokusera sitt stöd på områden där det behövs lite extra. Uppstarten för det hälsoförebyggande arbetet med Bwell var i höstas då […]

Tre idrottslärare om hur Bwell används integrerat i undervisningen i deras ämne (artikel i Idrott & Hälsa oktober 2022)

Bwell på tre skolor

Läs alla nyheter

Personlig Livsstilsplan

Bwell-modellen är den enda kända hälsofrämjande arbetsmetod som med hjälp av en användarvänlig digital hälsotjänst resulterar i en personlig Livsstilsplan som en elev i skolan eller en anställd på en arbetsplats själv tar ansvar för och följer upp.

Salutogent arbetssätt

Genom ett salutogent arbetssätt bygger man vidare på varje persons friska och starka egenskaper.

KASAM-test igår

KASAM (Känsla av sammanhang) gör att skolan eller en arbetsplats blir begriplig, hanterbar och meningsfull för en elev och en anställd.

Enkla fysiska tester

Var och en får testa sin styrka, kondition, rörlighet, motorik och hållning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Några ord från Acki Wästlund, grundaren av Bwell-modellen (tidigare FMS)

Jag tror väldigt starkt på fysisk aktivitet som kraft för att må bra i livet. Jag försöker själv leva efter den devisen. När jag arbetade som idrottslärare på en skola med stora utmaningar i Botkyrka och ville få eleverna på högstadiet att förstå detta, fick de mig att skapa FMS-metoden för att stimulera dem att ta tag i sin hälsa och sina levnadsvanor. Under mer än 20 år har jag sedan utvecklat den i samarbete med många skolors idrottslärare och skolsköterskor. Idag arbetar vi under det nya namnet Bwell-metoden. Den sprisd alltmer och gör det möjligt för alla på skolan att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen och öka elevernas lust att lära. Bwell-metoden knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet. Den är också unik genom att eleverna får göra enkla fysiska tester. Under senare tid har flera skolor upptäckt att Bwell fungerar lika bra för de anställda som på eleverna. Det gäller inte bara i skolan, även andra organisationer och företag har upptäckt att de med hjälp av Bwell-metoden kan motverka stress och psykisk ohälsa, vår tids nya folksjukdom.

Jag förstod tidigt hur viktigt det var med samverkan för att lyckas. Modellen stimulerar personalen att hjälpa eleverna till ständiga förbättringar när det gäller hälsa, livsstil och skolresultat. En annan hörnsten för mig är det hälsofrämjande och salutogena arbetssätt som jag lärde mig från grunden när jag arbetade tillsammans med medarbetare på Lunds universitet. Jag förstod på djupet värdet av att bygga vidare på varje elevs friska och starka egenskaper. Ett naturligt fokus på hög känsla av sammanhang (KASAM) har dessutom övertygat mig om det då blir lättare för eleverna att klara av livet i skolan.

Vår webbapplikation för mobil, platta och dator hjälper eleverna i åk 7-9 och på gymnasiet att på ett enkelt sätt göra en livsstilsanalys, sätta upp livsstilsmål och ta fram sin egen personliga livsstilsplan. Nu finns också ett motsvarande digitalt verktyg som gör det möjligt för de anställda i företag och organisationer att göra detsamma för att också de ska kunna bå bra, både i sitt arbete och i livet. Det kan du läsa mer om här på hemsidan.

Bwell gör skillnad både för elever och personal - välkommen till Bwell Academy!

Acki Wästlund