Konferens den 8 oktober i Karlstad om hur förebygga stress och psykisk ohälsa i skolan.

Publicerad

Temat är: AVSTRESSA SKOLAN!   Friska, sunda och starka elever med mycket fysisk aktivitet och bra livsstil får mer lust att lära och blir väl förberedda för arbetslivet. HUR KLARAR VI DET? Kom och lyssna på skolor som berättar vad de gör för att stimulera fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor. Bra tillfälle till erfarenhetsutbyte som gagnar […]

Nya alarmerande FMS-resultat om elevernas psykiska ohälsa

Publicerad

FMS elevdatabas med 16 000 elevers livsstilsdata om fysisk aktivitet och andra levnadsvanor på högstadiet och gymnasiet finns nu för första gången tillgänglig för extern analys och forskning. FMS egen analys visar på en skrämmande utveckling under perioden 2010-2018. Några exempel: 50 procent känner sig stressade, mer än tre gånger så många jämfört med 2010. […]

Masteruppsats vid GIH lyfter fram FMS-modellen

Publicerad

Ida Carlberg har i sin masteruppsats vid GIH, ”Några elevers syn på hälsa och skolans hälsoarbete” (maj 2018), undersökt hur eleverna vid ett gymnasium i Stockholm (Hermodsgymnasiet) upplever sin skolas hälsoarbete samt deras syn på/förståelse av hälsa. Hon har ägnat särskild uppmärksamhet åt hur eleverna upplevde arbetet med FMS-modellen och den nya Elevappen. Skolans hälsoarbete […]