Forskning

Hjärnan, minnet och koncentrationen

  1. Amygdala - Balanserar vår stress
  2. Hippocampus - Hjälper oss minnas
  3. Frontalloben - Ger oss förmåga att planera, organisera 
och är vårt kunskapscentrum
Fysisk aktivitet och sund livsstil ökar proteinet BDNF som förbättrar samarbetet mellan amygdala, hippocampus och frontalloben.

Forskning om effekterna av Bwell för skolan