Enkel prismodell

För anställda som genomför Bwell är prenumerationsavgiften maximalt 100 kr/anställd/månad x antal anställda. Större företag/organisationer kan få volymrabatt och komma ner betydligt lägre i pris.

Avgiften erläggs i förskott av arbetsgivaren ett halvår i taget .

För material som används i samband med fystesterna (och som får behållas efteråt) tillkommer en engångsavgift på 4 900 kr.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om ett lämpligt Bwell-upplägg för din verksamhet!

Hälsningar

Acki Wästlund

Bewell Academy, grundare av Bwell-metden.

acki@bwellacademy.com, +46 (0)708 280 918