Hur kommer vi igång på vår arbetsplats?

En enkel prismodell

Bwell erbjuder en enkel prismodell som stimulerar till ett brett genomslag för ert hälsofrämjande arbete:

  1. Utbildning i Bwell-metoden: 15 000 kr. Kostnad för fystestmaterial som får behållas efter avslutad utbildning, 5 000 kr, ingår.
  2. Årlig prenumerationsavgift: 500 kr per anställd.
  3. Fri Bwell-support ingår.

Det finns också möjlighet att teckna en särskild licens för att stimulera det hälsofrämjande arbetet i alla era verksamheter.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om ett lämpligt Bwell-upplägg för ditt företag.

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@bwellacademy.com, tel +46 708 280 918