Prismodell

När det gäller anställda vid företag och organisationer, privata som offentliga, är prenumerationsavgiften 100 kr/anställd/månad. Ni prenumererar på verktyget ett halvår i taget och betalar alltså då 600 kr/anställd för det antal anställda som erbjuds att genomföra Bwell i er verksamhet. För stora verksamheter kan vi diskutera en volymrabatt.

Grundkonceptet innebär att den anställde genomför Bwell helt på egen hand. Alternativt kan de anställda arbeta fram sin Bwell Livsstilsplan gruppvis tillsammans med en Bwell-coach.  Det kan vara en intern Bwell-coach hos er som vi utbildat, alternativt en av våra egna Bwell-coacher som ni kan anlita.

Inom kort kommer det också att finnas olika tilläggstjänster till bastjänsten. En handlar om att du kan få möjlighet att enkelt och GDPR-säkrat, läsa ut data om dina anställdas Bwell-resultat till Power BI. Ett komplement till vår bastjänst som vi utvecklat för att möjliggöra statistiska djupanalyser.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om ett lämpligt Bwell-upplägg för din verksamhet!

Hälsningar

Acki Wästlund

VD/CEO Bewell Academy

acki@bwellacademy.com, +46 (0)708 280 918