Prismodell

Bwell erbjuder en enkel prismodell med  låga avgifter för både elever och anställda på högstadiet och gymnasiet.

Inledande Bwell utbildning och test

Steg ett är att Bwell utbildar några på skolan till Bwell-coach vilket ger dessa personer rätt att coacha elever och anställda när de tar fram sin personliga Livsstilsplan med hjälp av Bwell-verktyget. Avgiften vid teamsutbildning är 950 kr per person. I avgiften ingår att utan kostnad testa verktyget på ett par klasser eller på en grupp anställda. Engångskostnad för fystestmaterial (planscher mm) som får behållas efteråt, tillkommer (4500 kr).

Vid utbildning ute på skola tillkommer ersättning för nedlagd tid och resor. Bwell erbjuder också genomförande av studiedagar kring hälsa/livsstil med utgångspunkt från Bwell-konceptet.

Prenumeration av verktyget

ELEVER

Efter test  prenumererar skolan på verktyget en termin i taget. Som framgår av tabellen minskar avgiften per elev minskar snabbt från 125 kr per termin ner till 50  kr i takt med att fler och fler genomför Bwell. Minimiavgiften är dock 5 000 kr per termin.

Antal elever på skolan i Bwells databas Avgift per elev och termin
Upp till 500 125 kr
501-1000 100 kr
1001-1500 75 kr
Fler än 1500 50 kr

ANSTÄLLDA

Skolan prenumererar även i detta fall på verktyget ett halvår i taget. Avgiften är 500 kr per anställd. Minimiavgiften är 5000 kr per termin.

Under Kurs &Event ser du när nästa utbildning äger rum.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om ett bra Bwell-upplägg för din verksamhet!

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@bwellacademy.com, 0708 280 918