Prismodell

Bwell erbjuder en enkel prismodell med  låga kostnader för både elever och anställda på högstadiet och gymnasiet.

ELEVER

A. Testverksamhet

Om du vill kan du börjar med att prova på det nya sättet att arbeta under en termin. Det kostar bara 9500 kr oavsett antal elever. Vi utvärderar tillsammans.

B. Fortsatt prenumeration

Efter testperioden prenumererar ni på verktyget en termin i taget. Prenumerationsavgiften beror på hur många årskurser på skolan som finns i Bwells databas. Avgiften per elev minskar snabbt från 125 kr per termin ner till 50  kr som framgår av tabellen här.

I  avgiften ingår att några personer på skolan får en Bwell-utbildning som ger dessa rätt att coacha eleverna när de tar fram sin personliga Livsstilplan (de får också coacha personal, se nedan). I avgiften ingår även kostnad för fystestmaterial (planscher mm) som skickas med post och får behållas under resans gång.

Antal elever på skolan i Bwells databas Avgift per elev och termin
Upp till 500 125 kr
501-1000 100 kr
1001-1500 75 kr
Fler än 1500 50 kr

ANSTÄLLDA

Skolan prenumererar på verktyget ett halvår i taget. Avgiften är 500 kr per anställd. Då ingår kostnad för Bwell-utbildning och planscher mm för fystesterna. Minimiavgiften är 5000 kr. OBS att de som utbildats för att coacha eleverna även har rätt att coacha anställda på skolan som tar fram sin egen Livsstilsplan.

Under Kurs &Event ser du när nästa utbildning äger rum.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om ett bra Bwell-upplägg för din verksamhet!

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@bwellacademy.com, 0708 280 918