Prismodell

Prismodellen bygger på att alla elever erbjuds Bwell en gång varje termin. Oftast genomförs Bwell inom ramen för ämnet Idrott och hälsa. Verktyget är utvecklat av idrottslärare i samarbete med skolsköterskor. I de årskurser som inte har idrott och hälsa är det ännu viktigare att hitta möjligheter för elevernas livsstilsarbete med hjälp av Bwell-verktyget.

Bwell erbjuder en enkel prismodell för både elever och anställda på högstadiet och gymnasiet.

Startavgift

Startavgiften per skola är 7 500 kr.

Prenumerationsavgift

Skolan prenumererar på Bwell-verktyget en termin i taget. Avgiften är 150 kr per elev/termin för de årskurser som erbjuds Bwell. Minimiavgiften är 10 000 kr.

Även när det gäller anställda prenumererar skolan på verktyget en termin i taget. Avgiften är då 600 kr per anställd/halvår.

Moms tillkommer på nämnda priser.

Utbildning

Bewell Academy utbildar oftast skolans lärare i Idrott och hälsa i Bwell-metoden. De är i regel huvudansvariga för Bwell-arbetet på skolan eftersom metoden är anpassad till kursplanerna i ämnet. Utbildning på TEAMS kostar 3 950 kr för minst 2 pers. Bwell-utbildning på plats på skolan kostar 10 000 kr plus milersättning och ev andra kostnader.

Material

Engångskostnad för fystestmaterial (planscher mm) som får behållas efteråt är 4 950 kr.

Kontakta mig gärna så hittar vi en bra start för din skola!

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@bwellacademy.com, 0708 280 918