Prismodell

Bwell erbjuder en enkel prismodell med  låga kostnader för både elever och anställda. Det gäller både högstadiet och gymnasiet. Det enda skolan gör är att prenumerera på Bwells digitala hälsotjänst. I  prenumerationen ingår att några på skolan får en Teams-utbildning som ger dessa personer rätt att coacha elever och personal när de tar fram sin personliga Livsstilplan med hjälp av den digitala hälsotjänsten. I avgiften ingår också kostnad för fystestmaterial (planscher mm) som skickas med post och får behållas när arbetet kommer igång.

Den årliga prenumerationsavgiften minskar snabbt från 250 kr per elev om ni börjar i mindre skala, ner till 100 kr per elev i takt med att fler och fler elever involveras enligt tabellen.

Skolans storlek (antal elever på högstadiet/gymnasiet) Avgift per elev och termin
Upp till 500 elever 125 kr
501-1000 elever 100 kr
1001-1500 elever 75 kr
Fler än 15000 elever 50 kr

För anställda är prenumerationsavgiften 500 kr per person (drygt 40 kr/månad/person). Även här ingår Bwell-utbildningen och planscher mm för fystesterna. Den låga avgiften motiveras av att de individuella Livsstilsplanerna tas fram under gruppsamtal som leds av de som fått Bwell-utbildningen.

Under Kurs &Event ser du när nästa utbildning äger rum.

Kommuner och privata skolhuvudmän som vill stimulera alla sina skolor att använda Bwell-modellen för både elever och anställda har möjlighet att teckna en särskild huvudmannalicens med Bewell Academy.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om ett bra Bwell-upplägg för din verksamhet!

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@bwellacademy.com, 0708 280 918