Prismodell

Bwell erbjuder en enkel prismodell för både elever och anställda på högstadiet och gymnasiet.

Prenumeration per termin

Skolan prenumererar på Bwell-verktyget en termin i taget. Avgiften är 150 kr per elev som är inskriven på skolan. Minimiavgiften för skolan är 5000 kr. Även när det gäller anställda prenumererar skolan på verktyget en termin i taget. Avgiften är då 500 kr per anställd. Moms tillkommer.

Prismodellen bygger på att alla elever på en skola erbjuds Bwell en gång varje termin oftast inom ämnet Idrott och hälsa. I de årskurser som inte har idrott och hälsa är det ännu viktigare att hitta möjligheter för arbete med sin livsstil med hjälp av Bwell-verktyget.

Test på max 25 elever kostar 10 000 kr.

Utbildning

Bewell Academy utbildar skolans lärarna i Idrott och hälsa som oftast är huvudansvariga för Bwell-arbetet på skolan eftersom Bwell är anpassat till kursplanerna i ämnet. Verktyget är utvecklat av idrottslärare i samarbete med skolsköterskor. Utbildning på TEAMS kostar 950 kr per person. Utbildning på plats på en skola kostar 950 kr per person + bilersättning och restid.

Material

Engångskostnad för fystestmaterial (planscher mm) som får behållas efteråt är 4 500 kr.

Offert

Vid tveksamhet och funderingar kring uppstarten – kontakta mig så hittar vi en bra start för din skola.

Studiedagar

Bewell Academy erbjuder också genomförande av studiedagar för genomförande av Bwell för personal. Det kostar 500 kr/anställd. Ett tips är att ni då använder en del av friskvårdspengen.

Vi erbjuder också föreläsningar, särskilda events och studiedagar i samarbete med Teamconcept Education.

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@bwellacademy.com, 0708 280 918