Prismodell

Prismodellen bygger på att alla elever erbjuds Bwell en gång varje termin. Oftast genomförs Bwell inom ramen för ämnet Idrott och hälsa. Verktyget är utvecklat av idrottslärare i samarbete med skolsköterskor. I de årskurser som inte har idrott och hälsa är det ännu viktigare att hitta möjligheter för elevernas livsstilsarbete med hjälp av Bwell-verktyget.

Bwell erbjuder en enkel prismodell för både elever och anställda på högstadiet och gymnasiet.

Startavgift

Startavgiften per skola är 7 500 kr.

Prenumerationsavgift

Skolan prenumererar på Bwell-verktyget en termin i taget. Avgiften är 150 kr per elev för de årskurser som erbjuds Bwell upp till 500 elever. Avgiften per elev minskar sedan ju fler årskurser som erbjuds Bwell på skolan. Minimiavgiften är 10 000 kr.

Även när det gäller anställda prenumererar skolan på verktyget en termin i taget. Avgiften är då 600 kr per anställd/halvår. Även här finns möjlighet till mängdrabatt.

Moms tillkommer på nämnda priser.

Utbildning

Bewell Academy utbildar oftast skolans lärare i Idrott och hälsa i Bwell-metoden. De är i regel huvudansvariga för Bwell-arbetet på skolan eftersom metoden är anpassad till kursplanerna i ämnet. Utbildning på TEAMS kostar 3 950 kr för minst 2 pers. Bwell-utbildning på plats på skolan kostar 10 000 kr ersättning för resa och restid.

Material

Engångskostnad för fystestmaterial (planscher mm) som får behållas efteråt är 4 500 kr.

Kontakta mig gärna så hittar vi en bra start för din skola!

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@bwellacademy.com, 0708 280 918