Hur kommer vi igång på vår skola?

Bwell erbjuder en enkel prismodell.

Bwelll-modellen för elever på högstadiet och i gymnasiet

  1. Utbildning för upp till 8 anställda: 10 000 kr plus kostnad för fystestmaterial som får behållas efter avslutad utbildning, 5 000 kr.
  2. Årlig prenumerationsavgift: 250 kr per elev som minskar ner till 100 kr per elev i takt med att fler och fler elever involveras enligt tabellen.
Antal elever på skolan som använder Bwell-metoden Årsavgift per elev
Upp till 100 elever 250 kr
101-400 elever 200 kr
401-700 elever 150 kr
Fler än 700 elever 100 kr

För anställda i skolan:

  1. Den inledande Bwell-utbildningen (15 000 kr inkl fystestmaterial) innebär att de som utbildas äger rätt att införa metoden även för de anställda i skolan. 
  2. Årlig prenumerationsavgift: 500 kr per anställd.

Fri Bwell- support ingår under hela resan både vad gäller elever och anställda.

Under Kurs och event ser du när nästa utbildning äger rum.

Huvudmannalicens

Kommuner och privata skolhuvudmän som vill stimulera alla sina skolor att använda Bwell-modellen på både elever och anställda har möjlighet att teckna en särskild huvudmannalicens.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om ett bra Bwell-upplägg för din verksamhet.

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@bwellacademy.com, 0708 280 918