Teamsinfo 30 minuter om Bwells digitala hälsotjänst för elever och anställda på högstadiet och gymnasiet. Utan avgift. Varje onsdag jämna veckor hela våren kl 17-1730.

Vi på BeWell Academy berättar hur du snabbt och enkelt kan hjälpa elever och anställda att ta fram sin personliga Livsstilsplan som stimulerar dem att förbättra fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor. Med personliga mål och vad som måste göras för att nå målen. En plan som var och en ansvarar för och följer upp. Enkla […]

Teamsinfo för folkhälsoansvariga om Bwells digitala hälsotjänst för kommunanställda i coronatid. Ingen avgift. Håll utkik här efter ny tid!

Hej, Alla är stressade och oroliga nu mitt i pandemin. Riskerna för psykisk ohälsa har ökat markant. Bewell Academy berättar om hur ni som arbetar med folkhälsa i kommunerna kan stimulera era anställda ta fram sin personliga plan för att förbättra fysisk kapacitet, hälsa och livsstil med hjälp av Bwells väl beprövade och vetenskapligt förankrade […]