Nya alarmerande FMS-resultat om elevernas psykiska ohälsa

FMS elevdatabas med 16 000 elevers livsstilsdata om fysisk aktivitet och andra levnadsvanor på högstadiet och gymnasiet finns nu för första gången tillgänglig för extern analys och forskning. FMS egen analys visar på en skrämmande utveckling under perioden 2010-2018. Några exempel:

  • 50 procent känner sig stressade, mer än tre gånger så många jämfört med 2010.
  • 90 % har för mycket skärmtid, en tredubbling jämfört med 2010.
  • 50 % får för lite sömn, en fördubbling jämfört med 2010.

– Det är alltså inte så konstigt att vi har ett galopperande problem med stress och psykisk ohälsa i våra skolor, säger Acki Wästlund, verksamhetsansvarig för Svenska Institutet FMS.

Forskare och andra är nu välkomna att göra egna fördjupade analyser av databasen som är en av de största i landet vad gäller elevers fysiska kapacitet, mentala balans och sociala förmåga. Närmare information lämnas av Acki Wästlund, 0708-280918, acki@bwellacademy.com, www.bwellacademy.com

____________________________________________

Acki Wästlund är idrottslärare och beteendevetare och har grundat Svenska Institutet FMS (Fysisk, Mental och Social, WHOs definition av hälsa) Hon har arbetat med hälsofrämjande skolutveckling sedan slutet av 90-talet och har tillsammans med skolor runt om i Sverige, byggt upp FMS-modellen med vars hjälp elever i åk 7-9 och på gymnasiet kan ta fram sin egen digitala livsstilsplan för förbättringar av hälsa och levnadsvanor. För detta fick FMS förra året Stiftelsen Compares pris för Årets Digitala Välfärdsinnovation. Acki Wästlund har också skrivit boken Avstressa skolan! Den glömda skoldebatten(Förlaget 33 sidor 2015) och Skolan- arena för personlig utveckling (Sisu 2019).