Gymnasieelevers känsla av sammanhang

Gymnasieelevers känsla av sammanhang

– samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer

Eriksson, Magnus & Kronholm, Patrik (2002). Gymnasieelevers känsla av sammanhang – samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. (Sense of coherence among high school students – association between SOC and health.) Umeå universitet, Pedagogiska institutionen (Examensarbete lärarutbildning i Idrott, nr X). (In Swedish).