Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har satt igång forskning för att följa upp de reella effekterna av de Livvstilsplaner som tas fram av eleverna på ett antal gymnasieskolor runt om i Sverige. Resultaten kommer löpande att presenteras på hemsidan.