Resultat och statistik

Bwell hjälper er mäta och följa upp effekterna av HELA ert hälsofrämjande arbete

Att arbeta med Bwell är inget projekt. Nej, med Bwell blir det hälsofrämjande arbetet en naturlig del av skolarbetet. Bwell-modellens stadga och struktur innebär att ni får det verktyg som krävs för att kunna följa upp era olika projekt kring fysisk aktivitet mm, och att mäta effekterna av dem.

Ledningen år löpande Bwell-statistik på aggregerad nivå som visar hur eleverna och de anställda utvecklas när det gäller hälsa och levnadsvanor vilket gör det lättare att följa upp och styra verksamheten. Den enskildes resultat är det bara eleven som ser GDPR-säkrat.

[URIS id=1727