Resultat och statistik

Bwell-modellen hjälper er mäta och följa upp effekterna av hela ert hälsofrämjande arbete

Att arbeta med Bwell är inget projekt. Nej, med Bwell-metoden blir det hälsofrämjande arbetet en naturlig del av skolarbetet. Bwell-modellens stadga och struktur innebär att ni får det verktyg som krävs för att kunna följa upp era olika projekt kring fysisk aktivitet mm, och att mäta effekterna av dem. Ledningen får löpande statistik på aggregerad nivå som visar hur eleverna och de anställda utvecklas när det gäller hälsa och levnadsvanor vilket gör det lättare att följa upp och styra verksamheten.

Bwell Academy följer GDPR enligt särskilt avtal.

Resultat och statistik – Skolan

Resultat och statistik – Skolan
Resultat och statistik – Skolan
Resultat och statistik – Skolan

19 937 elever i åldrarna 12 – 19 år som gjort FMS Livsstilsplan år 2010 resp 2018