Resultat och statistik

Bwell-modellens arbetsverktyg hjälper dig mäta och följa upp effekterna av ert hälsofrämjande arbete

Att arbeta med Bwell är inget projekt. Nej, med Bwell blir det hälsofrämjande arbetet en naturlig del av arbetet med att utveckla personalen och verksamheten. Bwell-modellens stadga och struktur innebär att du får det verktyg som krävs för att kunna bedriva ett effektivt hälsofrämjande arbete på ditt företag eller i din organisation. Bwell Academy följer GDPR enligt särskilt avtal. Ledningen får löpande statistik på aggregerad nivå som visar hur de anställda utvecklas när det gäller fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor vilket gör det lättare att förebygga stress och psykisk ohälsa.

Bwell-modellen skapar ett starkt engagemang och effektiva samverkansprocesser mellan olika personalgrupper vilket utjämnar kvalitetsskillnader och effektiviserar verksamheten. Investeringar i hälsofrämjande utveckling med hjälp av Bwell Academy minskar samhällets kostnader för stress och psykisk ohälsa.</p>

Bwells digitala hälsotjänst bidrar till ökad måluppfyllelse med nöjda  och engagerade anställda. Överskådlig statistik ger bra underlag för kvalitetsredovisningar, styrning och uppföljning.