Resultat och statistik

Bwell-modellens arbetsverktyg hjälper dig mäta och följa upp effekterna av ert hälsofrämjande arbete

Att arbeta med Bwell är inget projekt. Nej, med Bwell blir det hälsofrämjande arbetet en naturlig del av arbetet med att utveckla personalen och verksamheten. Vår digitala hälsotjänst bidrar till ökad måluppfyllelse med nöjda  och engagerade anställda. 

Bwell-metodens stadga och struktur innebär att du har det verktyg som krävs för att kunna bedriva ett effektivt hälsofrämjande arbete i din verksamhet. Du får löpande statistik på aggregerad nivå som visar hur de anställda utvecklas när det gäller fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor vilket gör det lättare att förebygga stress och psykisk ohälsa. Vi följer GDPR.

Bwell-metoden skapar ett starkt engagemang och effektiva samverkansprocesser mellan olika personalgrupper vilket utjämnar kvalitetsskillnader och effektiviserar verksamheten. Investeringar i hälsofrämjande utveckling med hjälp av Bwell minskar era kostnader för stress och psykisk ohälsa. I takt med att hälsa och välmående ökar så blir din verksamhet alltmer populär att söka sig till. Varumärket stärks.

</p>