Positivt om Bwell i senaste internationella vetenskapliga artikeln

Upper Secondary School Pupils’ Experience of a Lifestyle Plan Based on Physical Power, Mental Harmony, and Social Capacity. February 2024

Gymnasieelevers erfarenhet av en livsstilsplan baserad på fysisk kraft, mental harmoni och social förmåga / Linnéuniversitetet Fredrik Lygnegård, Marie Alricsson och Anna Hafsteinsson Östenberg. Februari 2024.

Sammanfattning

Deltagarna upplevde att användningen av Bwellmetoden gjorde dem medvetna om faktorer som påverkar deras hälsa. De rapporterade också att det var fördelaktigt att få visuell feedback från Bwell, kamrater och personal som var involverade i skolan för att öka deras motivation att upprätthålla en hälsofrämjande förändring när det gäller fysisk aktivitet och livsstilsfaktorer.

Slutsats: Användningen av ett självadministrerat webbaserat hälsofrämjande verktyg ses som fördelaktigt för att öka medvetenheten och motivationen att implementera strategier som hjälper gymnasieelever att uppnå en hälsosammare livsstil när det gäller faktorer som påverkar upplevd hälsa.