NYINSATT 30 min infomöte på Teams om Bwells digitala hälsotjänst för skola och arbetsliv. Torsdag 10 december 18-1830. Ingen avgift. Anmäl dig under Kurs & Event!

Publicerad

Nu får du en ny chans att få en bra information om vad det innebär att arbeta med Bwells digitala hälsotjänst. Den finns både för elever på högstadiet och gymnasiet och för anställda i såväl skolan som företag, organisationer och myndigheter. Ingen kostnad. Anmäl dig bara här på hemsidan genom att gå in på Kurs […]

Konferens den 8 oktober i Karlstad om hur förebygga stress och psykisk ohälsa i skolan.

Publicerad

Temat är: AVSTRESSA SKOLAN!   Friska, sunda och starka elever med mycket fysisk aktivitet och bra livsstil får mer lust att lära och blir väl förberedda för arbetslivet. HUR KLARAR VI DET? Kom och lyssna på skolor som berättar vad de gör för att stimulera fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor. Bra tillfälle till erfarenhetsutbyte som gagnar […]

Nya alarmerande FMS-resultat om elevernas psykiska ohälsa

Publicerad

FMS elevdatabas med 16 000 elevers livsstilsdata om fysisk aktivitet och andra levnadsvanor på högstadiet och gymnasiet finns nu för första gången tillgänglig för extern analys och forskning. FMS egen analys visar på en skrämmande utveckling under perioden 2010-2018. Några exempel: 50 procent känner sig stressade, mer än tre gånger så många jämfört med 2010. […]