Bewell Academy och Teamkoncept Education i samarbete för snabbare genomslag av hälsofrämjande skola

Posted

Bewell Academy har ingått ett spännande samarbete med Teamkoncept Education med lång erfarenhet av hälsofrämjande skolutveckling. Bwell-metodens stadga och struktur hjälper er mäta och följa upp elevernas och de anställdas hälsa och livsstil när de tar fram sin egen personliga Livsstilsplan för att förbättra sin fysiska, mentala och sociala kapacitet (WHOs definition av hälsa). Teamkoncept […]

Passa på! Vi ger dig 30 minuter teamsinfo om Bwells digitala hälsotjänst för skola och arbetsliv. Ingen avgift.

Posted

Nu får du en ny chans att få en bra information om vad det innebär att arbeta med Bwells digitala hälsotjänst. Den finns både för elever på högstadiet och gymnasiet och för anställda i såväl skolan som företag, organisationer och myndigheter. Ingen kostnad. Anmäl dig bara här på hemsidan genom att gå in på Kurs […]