Positivt om Bwell i senaste internationella vetenskapliga artikeln

Posted

Upper Secondary School Pupils’ Experience of a Lifestyle Plan Based on Physical Power, Mental Harmony, and Social Capacity. February 2024 Gymnasieelevers erfarenhet av en livsstilsplan baserad på fysisk kraft, mental harmoni och social förmåga / Linnéuniversitetet Fredrik Lygnegård, Marie Alricsson och Anna Hafsteinsson Östenberg. Februari 2024. Sammanfattning Deltagarna upplevde att användningen av Bwellmetoden gjorde dem […]

Liljaskolan i Vännäs fortsätter satsa på Bwell-metoden

Posted

För att bättre kunna stötta elever att leva ett friskt liv har Liljaskolan i Vännäs startat upp ett arbete med Bwell Academy. Genom deras tester för fysiskt, mentalt och socialt mående kan skolan sedan fokusera sitt stöd på områden där det behövs lite extra. Uppstarten för det hälsoförebyggande arbetet med Bwell var i höstas då […]