Två idrottslärare om Bwell-metoden i debattartikel